3gpking

FELHÍVÁS
az Országos Horvát Önkormányzat
Horvát Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2018/2019. tanévre

Az Országos Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: OHÖ) a horvát nemzetiségi óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az OHÖ Közgyűlésének a Horvát Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 160/2018.(X.27.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

 1. Az ösztöndíj célja: a horvát nemzetiségi óvodapedagógus képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített horvát nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, horvát nemzetiségi óvodapedagógus- utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév első és második szemeszterében a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi horvát nemzetiségi egyesület ajánlása alapján.
 2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg.
 3. Az ösztöndíjra jogosult: az alábbiakban felsorolt horvát nemzetiségi óvodapedagógus- képzést biztosító felsőoktatási intézmények első évfolyamos nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) horvát nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat folytató hallgató,

  EJF Eötvös József Főiskola, Baja

 4. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 Budapest, Lendvay utca ) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy példányban papíralapon a következő mellékletekkel:
  a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;
  b) a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi horvát nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem horvát nemzetiségi önkormányzat, sem horvát nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél);
  c) nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
 5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő nap
 6. A benyújtott igénylések alapján az OHÖ elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az OHÖ honlapján. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.
 7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap.
 8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:
  a) a fentiekben felsorolt horvát nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,
  n) a felhívás pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta.
 9. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként és havonta:
  9.1. a 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – januárig – 5 hónap időtartamra):
  a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
  b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
  9.2. a 2018/2 tanév második szemeszteré ben (2019. február. – 2019. júniusig – 5 hónap időtartamra):
  a) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:
  nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
  esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó )
  b) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:
  nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
  esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó )
  c) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:
  nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
  esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó

  amely összeg a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 28-ig egyösszegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.

 10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első és második szemeszter végéig
 11. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
  a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés,
  b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra
 12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.
 13. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény l. melléklete 4.12.1 a) pontja szerint az ösztöndíj összege, nappali tagozatos hallgató esetében személyi jövedelemadó- mentes. Esti és levelező tagozatos hallgató esetében az ösztöndíj összege személyi- jövedelemadó köteles.
 14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
 15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:
  a) a horvát nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
  b) horvát nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
  c) az oklevél megszerzését követően horvát nemzetiségi köznevelési intézménnyel – óvoda – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;
  d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett horvát nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;
  e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.
 16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:
  cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
  telefon: 06 1 308 7867
  email cím: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kapcsolódó dokumentumok

- Felhívás
- Szabályzat
- Igénylőlap
- Ösztöndíjszerződés minta

 

Kontakt


Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
Telefon:+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094
+36-1/ 219-0827
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

ZZHM

 RADIO CROATICA

 HMI

Idi na vrh