3gpking

Vijesti, priredbe

Ur.br.: 395-1/11-2020.

 

Poštovani!

 

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana

19. rujna 2020. godine u 11:30 sati
u prostoriji Zbirke sakralnih umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
(9734 Peresznye, Hunyadi János utca 19.).

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 • Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2020. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Pečuškog hrvatskog kazališta n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Izmjene osnivačkog dokumenta Pečuškog hrvatskog kazališta n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Rasprava o delegiranju člana u Pododbor za narodnosne potpore „BGA Zrt.“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Raspisivanje postupka javne nabave za proširenje zgrade Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (II. faza)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Donošenje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Pripreme za priredbu „Državni dan Hrvata“
  Referent: Predsjednik Odbora za kulturu, vjerska pitanja i šport
 • Pripreme osnivanja Hrvatskog Internata „Collegium Croaticum“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Donošenje odluke o proširenju i provođenju Programa stipendiranja manjinskih pedagoga
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Obavijest o obavljenoj kontroli Vladinog ureda Željezne županije u Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Razno
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik

Materijal za sjednicu skupštine...

 

U Budimpešti, 11. rujna 2020.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

 

 

Dostavljeno:                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

 

Izaslano i objavljeno 11. rujna 2020.                           

Kiküldve, közzétéve: 2020. szeptember 11.

 

Poštovani  / Tisztelt Cím!

naša se e-mail adresa promijenila  / e-mail címünk a következőkre változott:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo Vas da u buduće pisma šaljite na navedene e-mail adrese!

Kérjük Önöket, hogy a jövőben a fent említett e-mail címek valamelyikét használják!

Az Országos Horvát Önkormányzat pályázatot hirdet
a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére.


A jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időtartamra, 4 évre szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Jókai tér 11. A ép. I. emelet.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetés, tudományos kutatási feladatok ellátása, tudományos publikálás, kiadás.

Illetmény és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

 

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség (Magyarországon, vagy Horvátországban elvégzett),
 • Magyarországon vagy Horvátországban megszerzett tudományos fokozat,
 • horvát nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • tudományos kutatás területén legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű használata,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • magyar állampolgárság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (általános adatok, tanulmányokra vonatkozó adatok, korábbi munkahelyek, tudományos és szakmai tevékenység rövid ismertetése),
 • felsőfokú végzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolatai,
 • tudományos fokozatról szóló igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat pályázattal összefüggő személyes adatkezelésről.

 

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent egy világnyelv ismerete. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala nyújt a +36 1 303 6093-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton az Országos Horvát Önkormányzat (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.) címére kell eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati felhívás iktatószámát: 361/16-2020., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nyertes pályázó kiválasztásáról az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Az Országos Horvát Önkormányzat honlapja (www.horvatok.hu): 2020. július 28.
Az Országos Horvát Önkormányzat hirdetőtábláján: 2020. július 28.
Hrvatski glasnik (kivonatolt felhívás): 2020. július 30.

Letölthető dokumentum...

Ur.br.: 287-1/11-2020.

 

Poštovani!

 

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana

 

4. srpnja 2020. godine u 11:00 sati
u Kulturnom centru bačkih Hrvata
(6500 Baja, Táncsics Mihály u. 15.).

 

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2019. godinu
  Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
 3. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2019. godinu
  Referent: Gábor Győrvári, ravnatelj
 4. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2019. godinu
  Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
 5. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
  Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
 6. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2019. godinu
  Referent: Stjepan Blažetin, ravnatelj
 7. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2019. godinu
  Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
 8. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2019. godinu
  Referent: Andrija Handler, v.d. ravnatelj
 9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2019. godinu
  Referent: Gabrijela Kohuth-Varhelyi, v.d. ravnateljica
 10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2019. godinu
  Referentica: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
 11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2019. godinu
  Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
 12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2019. godinu
  Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
 13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2019. godinu
  Referent: David Gregeš, zamjenik voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
 14. Prihvaćanje financijskog izvješća poduzeća CROATICA n.d.o.o. za 2019. godinu
  Referent: Čaba Horvath, direktor
 15. Prihvaćanje financijskog izvješća poduzeća Zavičaj d.o.o. za 2019. godinu
  Referent: Tibor Radić, direktor
 16. Prihvaćanje financijskog izvješća poduzeća Pečuško hrvatsko kazalište za 2019. godinu
  Referent: Slaven Vidaković, ravnatelj
 17. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2019. godinu
  Referent: Predsjednik i ravnatelji
 18. Donošenje odluke o javnoj nabavi za proširenje zgrade Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslave Krleže
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 19. Prihvaćanje potpore osigurane za održavanje kampova u 2020. godini
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 20. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2020. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 21. Rasprava o Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik; Slaven Vidaković, ravnatelj
 22. Raspisivanje natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 23. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 24. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 25. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 26. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 27. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 28. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 29. Izmjene i dopune osnivačkog dokumenta Kulturnog centra bačkih Hrvata
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 30. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 31. Rasprava o iznajmljivanju suterenskih prostorija sjedišta HDS-a
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 32. Pripreme za priredbu „Državni dan Hrvata“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 33. Razno
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 34. Donošenje odluke o prijedlogu Hrvatske državne samouprave za Narodnosno odličje (Prijedlog za zatvorenu sjednicu)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 35. Donošenje odluke o dodjeli odličja Hrvatske državne samouprave u povodu „Dana Hrvata“ 2020. godine (Prijedlog za zatvorenu sjednicu)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik

 

Materijal za sjednicu skupštine...

 

U Budimpešti, 26. lipnja 2020.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

 

Dostavljeno:                                                                                               

-  Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave

-  Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

-  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 26. lipnja 2020.                                       

Kiküldve, közzétéve: 2020. június 26.

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

Idi na vrh