Ispis

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta direktora Croatice


Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj – kao vlasnici – raspisuju natječaj za popunu radnog mjesta direktora Croatice nonprofitnog d.o.o. za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost u radnom odnosu na određeno, puno radno vrijeme od 01.11.2022. do 31.10.2027. godine.


Uvjeti za podnošenje natječaja:
- Mađarsko državljanstvo;
- Potvrda o nekažnjavanju;
- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova;
- Visoka škola ili fakultetski studij;
- Jezični ispit visokog stupnja iz hrvatskog jezika „C“;
- Vozačka dozvola kategorije B;
Prednosti: iskustvo upravljanja tvrtkom, iskustvo na polju hrvatskih medija.


Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:
- Životopis na hrvatskom i mađarskom jeziku,
- Presliku diplome i dokaz o znanju stranog jezika,
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseci),
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Plan vođenja ustanove na hrvatskom i mađarskom jeziku,
- Izjava o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj,
- Izjava o suglasnosti da se rasprava o izboru direktora održi na zatvorenoj ili otvorenoj sjednici Skupštine.


Krajnji rok za predaju natječaja: 23. svibnja 2022. godine


Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Hrvatske državne samouprave - Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24., s naznakom: 255/14-2022., „Pályázat a Croatica NKft. ügyvezetői tisztségére” ili osobno u sjedište HDS-a (P-Č: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00).
Mjesto i način službene objave natječaja: na web stranici i na oglasnoj ploči Hrvatske državne samouprave ( www.horvatok.hu i 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

poveznica za preuzimanje dodatnih materijala...