3gpking

Vijesti, priredbe

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta direktora Croatice


Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj – kao vlasnici – raspisuju natječaj za popunu radnog mjesta direktora Croatice nonprofitnog d.o.o. za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost u radnom odnosu na određeno, puno radno vrijeme od 01.11.2022. do 31.10.2027. godine.


Uvjeti za podnošenje natječaja:
- Mađarsko državljanstvo;
- Potvrda o nekažnjavanju;
- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova;
- Visoka škola ili fakultetski studij;
- Jezični ispit visokog stupnja iz hrvatskog jezika „C“;
- Vozačka dozvola kategorije B;
Prednosti: iskustvo upravljanja tvrtkom, iskustvo na polju hrvatskih medija.


Uz natječaj molimo priložiti sljedeće dokumente i potvrde:
- Životopis na hrvatskom i mađarskom jeziku,
- Presliku diplome i dokaz o znanju stranog jezika,
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseci),
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Plan vođenja ustanove na hrvatskom i mađarskom jeziku,
- Izjava o suglasnosti za korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka kandidata u svrhe vezane uz natječaj,
- Izjava o suglasnosti da se rasprava o izboru direktora održi na zatvorenoj ili otvorenoj sjednici Skupštine.


Krajnji rok za predaju natječaja: 23. svibnja 2022. godine


Način podnošenja natječaja:
Natječaji se podnose poštanskim putem na adresu Hrvatske državne samouprave - Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24., s naznakom: 255/14-2022., „Pályázat a Croatica NKft. ügyvezetői tisztségére” ili osobno u sjedište HDS-a (P-Č: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00).
Mjesto i način službene objave natječaja: na web stranici i na oglasnoj ploči Hrvatske državne samouprave ( www.horvatok.hu i 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

poveznica za preuzimanje dodatnih materijala...

Az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

szervezési és titkársági referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

Ellátandó feladatok:

 • Különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
 • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
 • döntéselőkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása; adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával;
 • napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése; hatáskörébe tartozó ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása;
 • kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
 • költségvetés előkészítésében való részvétel; belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, nyilvántartás, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
 • a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátása;
 • a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
 • a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
 • az önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési és iktatási feladatok ellátása;
 • a hivatal munkájának támogatása a vezető utasításai alapján;
 • aktív közreműködés az önkormányzat rendezvényein;
 • az elnök hatáskörébe tartozó feladatok előkészítése, támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Ügyintézés; kapcsolattartás;
 • testületi anyagok előkészítése;
 • iratkezelési feladatok ellátása;
 • vezetői döntések előkészítése;
 • dokumentumszerkesztés, levelezés horvát és magyar nyelven.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Horvát nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Önkormányzati igazgatási területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, megbízható és önálló munkavégzés,
 • Kiváló problémamegoldó készség,
 • Kiváló kommunikációs készség horvát és magyar nyelven,
 • Rugalmasság a feladatellátás tekintetében,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás során hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Greges Dávid nyújt, a +36302229768 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Horvát Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220/25-2022., valamint a munkakör megnevezését: szervezési és titkársági referens.
 • Személyesen: munkaidőben (H-CS: 8:00-16:00, P: 8:00-14:00) az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala székhelyén, Budapest, 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Az Országos Horvát Önkormányzat hivatalos honlapja (www.horvatok.hu) - 2022. április 6.
 • Hrvatski glasnik (horvát nyelvű kivonatolt felhívás)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=isnb8pgme2

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh