3gpking

 

A bajai Bácskai Horvátok Regionális Központja székhelyéül szolgáló épület felújítása I. ütemének finanszírozása

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiséghez tartozó szellemi, kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása érdekében közművelődési intézményt alapított Baja városában. Az alapfeladatok ellátása érdekében szükséges a tárgyi feltételek megteremtése, amelynek első lépéseként ingatlan került biztosításra az intézmény számára. Az épület funkcionálissá tétele, valamint a jogszabályban leírt kulturális célt szolgáló terek kialakítása érdekében szükségszerű volt a projekt végrehajtása.

Támogató: Miniszterelnökség
Támogatói Okirat azonosítószáma: NEMZ-E-19-0015

 

A bajai Bácskai Horvátok Kulturális Központja intézmény működésének induló kiadásai

A támogatás lehetőséget biztosított az újonnan alapított Bácskai Horvátok Kulturális Központja költségvetési szerv működési költségeinek finanszírozására. A megvalósult kulturális programok és rendezvényekről tanúbizonyságot adnak az eseményeken megjelent horvát nemzetiségi polgárok, valamint a sok pozitív visszajelzés a célközönségtől. Az intézmény jövőbeni célja a megkezdett munka folytatása, visszatérő rendezvények szervezése újabbakkal együtt, a bácskai horvátok egész életen át tartó tanulásának elősegítése nem formális és informális tanulás útján, valamint még jobb, szorosabb horvát kulturális együttműködés kialakítása a régióban.

Támogató: Miniszterelnökség
Támogatói Okirat azonosítószáma: NEMZ-N-19-0012

 

A Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ intézmény működésének induló kiadásai

A Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ tevékenysége során adatokat, információkat kaptunk a nemzetiségi iskolákra vonatkozóan, melyekből  tovább építkezhet a Központ; a szakmai megbeszélések, intézményekben tett látogatások során felmértük a pedagógusok szakmai, pedagógiai szolgáltatások iránti igényét. Az anyaországi pedagógus továbbképzés során megszervezett hospitálások a zadari gyakorlóiskolában nagyon hasznosnak bizonyultak mind nyelvi mind metodikai szempontból; ilyen és hasonló programok megszervezését a jövőben is fontosnak tartjuk. A szakmai beszélgetések, fórumok számos problémára világítottak rá, melyeknek megoldására irányuló lépéseket tettünk: meghatározásra kerültek azon nemzetiségi irányelvek, melyek a horvát nemzetiségi oktatás stratégiájának alapját képezi,  valamint előreláthatólag már a következő évben kiadásra kerülne a horvát nemzetiségi iskolák számára egy kétnyelvű gyűjtemény, mely a pedagógiával, oktatással kapcsolatos szakkifejezéseket tartalmazza. Hazai módszertani szakemberek hiányában a jövőbeni tervek közt szerepel a módszertani továbbképzések megszervezése során az anyaországi oktatók bevonása a nyelvoktatás minél hatékonyabb megvalósítása, a kommunikatív-funkcionális módszerek elterjesztése céljából.

Támogató: Miniszterelnökség
Támogatói Okirat azonosítószáma: NEMZ-N-19-0013

 

A szombathelyi horvát köznevelési központ kialakítása érdekében szükséges felújítási munkálatok és eszközbeszerzések

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a nemzetiségi közösségeknek joguk van a törvényi keretek között köznevelési intézmények létrehozásához és működtetéséhez; a nemzetiséghez tartozóknak pedig joguk van az óvodai neveléséhez, általános iskolai neveléshez-oktatáshoz, nemzetiségi kollégiumi ellátáshoz, gimnáziumi neveléshez és oktatáshoz.

A nemzetiségi jogosultságok elérése érdekében az Országos Horvát Önkormányzat stratégiai terveinek megfelelően a horvát köznevelési központ kialakítását határozta el Nyugat-Magyarországon a jelen és a jövő nemzedéke számára. Szombathely Megyei Jogú Város közreműködésével használati adási megállapodás keretében átvételre került a Pázmány Péter körúti épületkomplexum, amely felújítása után alkalmasnak bizonyult nevelési-oktatási színtér kialakítására és megfelelő alapot biztosított felmenő rendszerű köznevelési intézmény elhelyezésére. A projekt az épületkomplexum felújításának befejező ütemének finanszírozását biztosította. A több éven átívelő projekt sikerességét igazolja, hogy 2019. évben az önkormányzat megalapította önálló költségvetési szervét, a Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskolát, melynek székhelyéül a felújított ingatlan szolgál és biztosítja a horvát nemzetiséghez tartozók részére a köznevelési és közoktatási feladatellátást.

Támogató: Miniszterelnökség
Támogatói Okirat azonosítószáma: NEMZ-E-19-0014

 

A horvátországi Vlašići területén található Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja felújítása

Az Országos Horvát Önkormányzat nemzetiségi oktatási stratégiájának része az anyanyelvi környezetben megvalósuló nyelvi táborok és pedagógiai továbbképzések évente történő megrendezésére, melyek elengedhetetlen feltétele a megfelelő színvonalú szálláshely biztosítása. Ennek érdekében a projekt lehetősége biztosított mintegy 115 db leromlott állapotú nyílászáró cseréjére, melynek eredményeképpen a telephelyen továbbra is megrendezésre kerülhetnek a nyelvi táborok és továbbképzések.

Támogató: Miniszterelnökség
Támogatói Okirat azonosítószáma: NEMZ-E-19-0016

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36 1 610 6793
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh