3gpking

melléklet a 151/2022.(VIII.6.) Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlési határozatához

A Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének 2021/2022. tanévre vonatkozó értékelése

Az Országos Horvát Önkormányzat Oktatási és Nevelési Bizottsága az igazgató által benyújtott éves beszámolót áttekintette, és az alábbi véleményét fogalmazta meg:

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően, összhangban működik az óvoda, az általános iskola és a kollégium SZMSZ-ével, Házirendjével.

A benyújtott beszámoló részletesen elemzi a tanév elején megfogalmazott oktatási és nevelési célkitűzések megvalósítását, ugyanakkor előremutató jelzéseket tesz a következő tanév feladataira. Külön fejezet értékeli a szakmai munkaközösségek munkáját. Bemutatja az óvoda, az általános iskola és a diákotthon tárgyi és személyi feltételeit, utalva a szükséges változtatásokra.

Az intézmény nevelő-oktató munkája összecseng a Pedagógiai Programban lefektetett alapelvekkel, melyek közül kiemelhető a nemzetiségi horvát önazonosság megőrzése, erősítése, az anyanyelv és a kultúra ápolása a mindennapokban. Ennek során az intézmény számos kulturális program, hagyományőrző rendezvény, nemzetiségi bemutató, verseny fő rendezője, lebonyolítója. A tanórán kívüli tevékenység megszervezésében kiemelhető a gyermekek tamburás oktatása, tánccsoport és énekkar működtetése, rendszeres szerepeltetése, helyi, megyei és országos szinten.

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a tanulók neveltségi szintjének emelésére, melyet az osztályfőnökök, napközis tanárok, szaktanárok, ügyeletes nevelők együttes erővel, közös megbeszélésekkel igyekeznek megvalósítani (kulturált étkezés, környezettudatos viselkedés, tudatos egészségnevelés stb.). Ennek során fontos feladatként fogalmazódik meg, a tanulók családi hátterének a vizsgálata, figyelembe vétele.

A tárgyi, infrastrukturális résznél külön figyelmet szentel az intézményi beruházásokra, kiemelve azt a tényt, hogy az építkezési munkák nem akadályozták a nevelő-oktató munkát. A tanulói létszámok alakulása mindenképpen igazolják az új beruházásokat, építkezéseket, felújításokat.

Beszámol a pedagógusok továbbképzéseken való részvételéről, amely összhangban áll a középtávú és az éves beiskolázási tervvel.

Érinti a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának módját, ismerteti az intézmény által megszervezett nemzeti – és egyéb ünnepeket.

Részletes kimutatással, táblázatokkal és szöveges elemzéssel szól a tanulók tanulmányi eredményeiről, a versenyeken elért sikereiről, illetve a hiányzásokról és a mulasztásokról.

Az intézmény jó kapcsolatokat ápol a társintézményekkel, a helyi, a megyei és az országos horvát önkormányzatokkal. Aktívan részt vesz a község testvérkapcsolatainak ápolásában a horvátországi Petrijevci községgel.

A tanév végén az intézmény vezetője és annak helyettese nyugdíjba vonult. Sok évtizedes munkájuk, szakmai elhivatottságuk, vezetői hitvallásuk biztos szakmai hátteret és emberi, humánus légkört biztosított az óvodában, iskolában és diákotthonban egyaránt. Örvendetes az is, hogy tudatosan készítették elő a váltást, gondoskodtak az utódlásról. Ilyen értelemben a fenntartó zökkenőmentesen oldotta meg a vezetői pályázat elbírálását, az új igazgató kinevezését.

A Beszámoló két nyelven készült. A tanévet értékelő értekezletről hiteles jegyzőkönyv és jelenléti ív készült. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy a nevelőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2022/2023. tanév tantárgyfelosztását és az új tanév előkészítésének feladatait.

 

melléklet a 153/2022.(VIII.6.) Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlési határozatához

Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának,
valamint a pedagógiai-szakmai munka eredményességének
2021/2022. tanévre vonatkozó összegző értékelése

Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési- oktatási intézmények a pedagógiai programban megjelölt feladatokat a 2021/2022-es tanévben végrehajtották, különös hangsúlyt helyezve a nemzetiségi hagyomány továbbörökítését célzó programokra.

Mindhárom intézményben a pedagógiai-szakmai munka eredményesnek mondható.

Az időben elkészített tanév végi beszámolókban meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek, valamint az intézmények szükségleteire vonatkozó kérések, javaslatok, ötletek, melyek a további eredményességet és hatékonyságot hivatottak növelni.

A beszámolókat a nevelőtestületek megtárgyalták, az értekezleteken elhangzott véleményekről, javaslatokról jegyzőkönyvek és jelenléti ívek készültek.

Az intézményvezetők a dokumentumokat időben megküldték a fenntartónak.

Örvendetes, hogy az intézmények, a demográfiai hullám ingadozása ellenére nem küszködnek gyermekhiánnyal, de azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy pedagógushiány bármikor megjelenhet itt is.

A tanév során rendeletben meghatározott ünnepek mellett az iskolák nemzetiségi jellegüknél fogva munkatervükben beépített hagyományápolást, nemzetiségi tartalmakat erősítő kulturális programokat, versenyeket is megvalósítottak.

Ezek között említésre méltó: Horvát nyelv és kultúra hete, Peresznyén a Magyarországi Horvátok Keresztény Múzeumának megtekintése, a Gradistyei régió horvát falvainak megismerése, Miloradićev dan, Dan Neovisnosti RH, Dan kravate, Dan ružičastih majica- Hrvatski vrtić i osnovna škola MMM, Hagyomőrző szüreti projekt, nemzetiségi táncház, Horvát nemzetiségi népviseletek divatbemutatója, bunyevác népcsoport kulturális hagyományainak bemutatása- MK Iskolaközpont, Horvát színjátszókör, Horvát Közoktatás Napja- Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium.

Mindhárom intézmény elengedhetetlen feladata továbbra is a tanulók horvát nyelvű kommunikációs készségének a fejlesztése: folyamatos ismétléssel, bátorítással, elfogadó környezet megteremtésével, a kollégák tudatos és folyamatos mindennapos horvát nyelvhasználatával, horvát nyelvű tartalmak előtérbehelyezésével motiválva a gyerekeket, főként annak tudatában, hogy a gyerekeknek az iskolán kívül kevés lehetőségük nyílik a nyelv gyakorlására. Ezt igyekeznek pótolni a helyi programok, iskolai műsorok, az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett horvát kulturális események, illetve a különböző horvát nyelvi tanulmányi versenyek, Croatiada rendezvények.

Az értékeléseket készítette:

Markovics Józsefé, OHÖ elnökhelyettese;
Vörös Zsanett, Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatója;
Osztrogonácz József, OHÖ Oktatási és Nevelési Bizottságának elnöke

Kontakt

Hrvatska državna samouprava
1089 Budimpešta, Bíró Lajos ulica 24.
telefon:
+36 1 610 6793
e-mail samouprave:
samouprava: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
predsjednik samouprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e-mail ureda:
ured: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Istaknuti partneri

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

 

Idi na vrh