Nyomtatás

Az Országos Horvát Önkormányzat pályázatot hirdet
a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére.


A jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időtartamra, 4 évre szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Jókai tér 11. A ép. I. emelet.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetés, tudományos kutatási feladatok ellátása, tudományos publikálás, kiadás.

Illetmény és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent egy világnyelv ismerete. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Országos Horvát Önkormányzat Hivatala nyújt a +36 1 303 6093-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton az Országos Horvát Önkormányzat (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.) címére kell eljuttatni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati felhívás iktatószámát: 361/16-2020., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nyertes pályázó kiválasztásáról az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Az Országos Horvát Önkormányzat honlapja (www.horvatok.hu): 2020. július 28.
Az Országos Horvát Önkormányzat hirdetőtábláján: 2020. július 28.
Hrvatski glasnik (kivonatolt felhívás): 2020. július 30.

Letölthető dokumentum...