Nyomtatás

Tájékoztatás a különleges jogrendben meghozható nemzetiségi önkormányzati döntésekkel összefüggésben

Tisztelt Elnök Asszony !
Tisztelt Elnök Úr!

Az egységes jogértelmezés kialakítása érdekében a következőkről tájékoztatom.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 . (XI. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állan1polgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki . A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. §

(1) bekezdése előírja, hogy amennyiben a Nek tv. eltérően nem rendelkezik , a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. A Nek tv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol a Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandónak.

Az előbbiekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökére a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak . Tehát veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő­ testület/ közgyülés feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakoro lja a jogszabályok ban meghatározott  korlátokkal.

Az elnök feladat-és hatáskör gyakorlásának azonban meg kell felelnie a Nek tv . 10.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, miszerint a nemzetiségi  önkormányzatok  törvényben meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.

Kérem fenti tájékoztatásom  szíves tudomásul vételét.

dr. Fürjes Zoltán
heylettes államtitkár

Letölthető dokumentum