Nyomtatás

Poštovani članovi Skupštine,

izvješćujem Vas da će naredna redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave
biti održana 2. listopada 2021. godine u 10:00 sati u
Kulturno-prosvjetnom centru i odmaralištu Hrvata u Mađarskoj u Vlašićima na otoku Pagu
(Vlašići, Svetog Jerolima 7.).

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 2. Donošenje odluke o preuzimanju dodijeljenih potpora od:
  - Ureda predsjednika Vlade
  - Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 3. Rasprava o predaji natječaja za 2022. godinu prema Društvu za upravljanje fondom „Bethlen Gábor“ Zatvoreno d. d.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 4. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 5. Donošenje odluke o Planu unutarnje kontrole za 2022. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 6. Prihvaćanje Plana rada za školsku godinu 2021./2022. odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 7. Pripreme osnivanja Hrvatskog internata „Collegium Croaticum“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 8. Pripreme za priredbu „Državni dan Hrvata“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 9. Izvješće o financijskom stanju Zavičaja d.o.o.
  Referent: Tibor Radić, direktor
 10. Donošenje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 11. Način i mjera financiranja udruga
  Referent: Dr. Franjo Pajrić, član Skupštine
 12. Donošenje odluke o prijedlogu Hrvatske državne samouprave za Narodnosno odličje (Prijedlog za zatvorenu sjednicu)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 13. Razno

Link za preuzimanje materijala (datoteka u zip formatu)

U Budimpešti, 24. rujna 2021.

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

Objavljeno

-  Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 24. rujna 2021.                            

Kiküldve, közzétéve: 2021. szeptember 24.