3gpking

Hírek, rendezvények

Poštovani članovi Skupštine,

 

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovitu sjednicu Skupštine koja će biti održana 23. travnja 2022. godine u 14:30 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže (7624 Pečuh, Szigeti út 97.).

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  2. Izvješće o parlamentarnim izborima
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  3. Izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2021. godinu
    Referenti: voditelji županijskih udruženja
  4. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o sufinanciranju županijskih udruženja hrvatskih samouprava
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  5. Usvajanje odluke o modificiranju Pravilnika o upravljanju imovinom Hrvatske državne samouprave
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  6. Prihvaćanje potpore od Ministarstva ljudskih resursa za
    - Djelovanje odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
    - Razvijanje školskog glazbenog odgoja
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  7. Prihvaćanje potpore od Ureda predsjednika Vlade za
    - Djelovanje Hrvatskog internata „Collegium Croaticum” u 2022. g.
    - Stvaranje državnog hrvatskog narodnosnog izložbenog prostora
    - Izgradnju suvremenih učionica u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
    - Susret narodnosne mladeži
    - Usavršavanje pedagoga u matičnoj domovini
    - Zidni kalendar 2023. – dječji crteži
    - Hrvatski zidni kalendar 2023.
    - Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj 2022.
    - Izlaganje projektnih tema 2022. (Croatiada)
    - Državno natjecanje u kazivanju poezije i proze na hrvatskom jeziku 2022. (Croatiada)
    - Nagradni likovni natječaj 2022. (Croatiada)
    - Državni dan Hrvata 2022.
    - Dan hrvatskog tiska u Mađarskoj 2022.
    - Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj 2022.
    - Susret hrvatskih dramskih i literarnih družina 2022.
    - Državni kamp hrvatskoga jezika 2022.
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  8. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2021. godinu
    Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
  9. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2021. godinu
    Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
  10. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2021. godinu
    Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
  11. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
    Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
  12. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2021. godinu
    Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
  13. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
    Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
  14. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2021. godinu
    Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, vd. ravnateljica
  15. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2021. godinu
    Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
  16. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2021. godinu
    Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
  17. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2021. godinu
    Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
  18. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2021. godinu
    Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
  19. Prihvaćanje izvješća o radu i financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2021. godinu
    Referent: David Gregeš, vd. voditelja ureda; Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
  20. Prihvaćanje financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
    Referent: predsjednik i ravnatelji
  21. Prihvaćanje izvješća o radu Hrvatske državne samouprave i institucija za 2021. godinu
    Referent: predsjednik i ravnatelji
  22. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2022. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  23. Izvješće o djelovanju unutarnje kontrole za 2021. godinu
    Referent: Krisztián Jeges, kontrolor
  24. Pripreme Državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  25. Izbor članova upravnog odbora Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  26. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  27. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  28. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  29. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja razreda Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  30. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  31. Usvajanje odluke o mogućem broju pokretanja grupa u učeničkom domu u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  32. Delegiranje stručnjaka u pedagošku stručnu reviziju Ureda za obrazovanje
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  33. Rasprava o pristiglom natječaju za ravnatelja HOŠIG-a
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  34. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  35. Obavijest glede popisa stanovništva
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  36. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Croatica n.d.o.o.
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  37. Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  38. Razno

 

Napomena:

U organizaciji Odbora za mladež i sport Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin u subotu 23. travnja 2022. godine od 10:30 sati, u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže priređuje se XIV. Hrvatski državni malonogometni kup.

Nakon malonogometnog kupa pozivamo Vas na ručak.

 

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 14 travnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

  • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
  • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

  • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 14. travnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. április 14.

Poštovani članovi Skupštine,

sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam redovnu sjednicu Skupštine koja će biti održana
5. veljače 2022. godine u 11:00 sati u
Uredu Hrvatske državne samouprave
(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

Predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Obavijest o podnošenju imovinske kartice
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  2. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  3. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu
    Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
  4. Usvajanje odluke o planu godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
    Referentica: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
  5. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  6. Odluka o osiguravanju potpore za
    - izdavanje Hrvatskog glasnika;
    - djelovanje Radija Croatice;
    - djelovanje Internet TV;
    - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
    - izdavanje časopisa Zornica;
    - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“
    - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Peču
    za 2022. godinu.
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  7. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2022. godinu
    Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
  8. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2022. godinu
    Referent: Janja Živković-Mandić, ravnateljica
  9. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2022. godinu
    Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
  10. Prihvaćanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
  11. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2022. godinu
    Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
  12. Prihvaćanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
  13. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnateljica
  14. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2022. godinu
    Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
  15. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2022. godinu
    Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
  16. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2022. godinu
    Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
  17. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2022. godinu
    Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
  18. Prihvaćanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
    Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
  19. Prihvaćanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2022. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  20. Prihvaćanje plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  21. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u odgojno-obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  22. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u ustanovama predškolskog odgoja u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  23. Prihvaćanje godišnjeg plana usavršavanja pedagoga za 2022./2023. školsku godinu kod odgojno-obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  24. Modifikacija Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima suradnika neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuhu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  25. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  26. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturnog centra bačkih Hrvata
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  27. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  28. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  29. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  30. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  31. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  32. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  33. Razno

Poveznica za preuzimanje materijala

U Budimpešti, 28 siječnja 2022.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

Dostavljeno:                                                                                                                        

  • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
  • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

  • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 28. siječnja 2022.                            

Kiküldve, közzétéve: 2022. január 28.

Poštovani članovi Skupštine,

 

izvješćujem Vas da će naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave biti održana
5. veljače 2022. godine u 11:00 sati
u sjedištu Hrvatske državne samouprave (1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.).

 

Molim Vas da svoje primjedbe i prijedloge (i prijedloge tijela ili ustanova na čijem ste čelu) u pisanom obliku pošaljete na mail adresu Hrvatske državne samouprave (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) najkasnije do 21. siječnja 2022. godine.

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  2. Usvajanje odluke o planu godišnjeg odmora predsjednika Hrvatske državne samouprave
    Referentica: Angela Šokac Marković, zamjenica predsjednika
  3. Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2021. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  4. Izvješće glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu
    Referent: Jozo Solga, glasnogovornik
  5. Odluka o osiguravanju potpore za
    - izdavanje Hrvatskog glasnika;
    - djelovanje Radija Croatice;
    - djelovanje Internet TV;
    - djelovanje Hrvatskog kulturnog središta Croatica;
    - izdavanje časopisa Zornica;
    - izdavanje narodnosnog časopisa „Barátság“
    - djelovanje neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh
    za 2022. godinu.
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  6. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo za 2022. godinu
    Referent: Joso Šibalin, ravnatelj
  7. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2022. godinu
    Referent:  Janja Živković-Mandić, ravnateljica
  8. Prihvaćanje proračuna Hrvatskog vrtića i osnovne škole Mate Meršić Miloradić za 2022. godinu
    Referent: Edita Pauković-Horvat, ravnateljica
  9. Prihvaćanje proračuna i plana rada Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj
  10. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kluba Augusta Šenoe za 2022. godinu
    Referent: Mišo Šarošac, ravnatelj
  11. Prihvaćanje proračuna i plana rada Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: Dr. Andrija Handler, ravnatelj
  12. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj za 2022. godinu
    Referent: Gabrijela Kohuth-Várhelyi, v.d. ravnateljica
  13. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin za 2022. godinu
    Referent: Zorica Prosenjak-Matola, ravnateljica
  14. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin za 2022. godinu
    Referent: Krištof Petrinović, ravnatelj
  15. Prihvaćanje proračuna i plana rada Kulturnog centra bačkih Hrvata za 2022. godinu
    Referent: Mladen Filaković, ravnatelj
  16. Prihvaćanje proračuna i plana rada Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra za 2022. godinu
    Referent: Zsanett Vörös, ravnateljica
  17. Prihvaćanje proračuna Ureda Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
    Referent: Kristina Kraner, voditeljica ekonomata
  18. Rasprava i prihvaćanje proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2022. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  19. Prihvaćanje plana javne nabave Hrvatske državne samouprave za 2022. godinu
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  20. Usvajanje odluke o datumu i mjestu upisa djece u obrazovnim institucijama u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  21. Usvajanje odluke o zatvaranju (zbog generalnog čišćenja) u ustanovama predškolskog odgoja u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  22. Prihvaćanje godišnjeg plana usavršavanja pedagoga za 2022./2023. školsku godinu kod obrazovnih institucija u održavanju Hrvatske državne samouprave
    Referent: Joso Ostrogonac, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje
  23. Modifikacija Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima suradnika neprofitnog poduzeća Hrvatsko kazalište Pečuh
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  24. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kluba Augusta Šenoe
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  25. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturnog centra bačkih Hrvata
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  26. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Džuretin
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  27. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  28. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  29. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  30. Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  31. Obavijest o podnošenju imovinske kartice
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  32. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  33. Usvajanje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
    Referent: Ivan Gugan, predsjednik
  34. Razno

 

S poštovanjem:

Ivan Gugan  / Gugán János
predsjednik / elnök

Hrvatska državna samouprava / Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest Bíró Lajos u. 24.

 

Dostavljeno:                                                                                                                        

  • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
  • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno:

  • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno 14. siječnja 2022.                           
Kiküldve, közzétéve: 2022. január 14.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE