3gpking

Hírek, rendezvények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

Az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján pályázatot hirdet a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Anna utca 17.) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére.

A Pécsi Horvát Színház megalakulása óta kiemelt szerepet játszik a magyarországi horvátság művészeti életében. A teátrum megújult épülete, a színház szellemi műhelye is elválaszthatatlan része nemzetiségünk kulturális örökségének.

A színház működésével szemben támasztott elvárás alapja, hogy teremtődjön meg a magas színvonalon tovább élő népszínházi hagyományok és a kísérletezésnek is teret engedő, elmélyült műhelymunka harmonikus egysége. Ennek létrejöttében a mindenkori igazgatónak meghatározó szerepe, kiemelt felelőssége van.

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. az Országos Horvát Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A szervezet a művészeti tevékenységének jellege szerint „színház”, működése szerint „nemzetiségi színház” besorolású. Az ügyvezető igazgató a társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, felelős az önkormányzattal megkötött előadóművészeti közszolgáltatási szerződésben foglaltak végrehajtásáért.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. Az ügyvezető igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszony keretében látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

A vezető munkakörének ellátásával az bízható meg, aki az alábbi feltéteknek a jogviszony létesítésekor megfelel:

 • a Kr.8.§. (1) bekezdése szerint:
  - szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a társaság alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség) és
  - legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó- művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő) vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő);
  - büntetlen előélet;
  - horvát nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga.

Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésével járó feladatok, a tulajdonos által meghatározott követelmények:

 1. A gazdasági-üzemeltetési program kidolgozása, a működési feltételek megvalósítása az alábbiak szerint: a) a színház épületének megfelelő működtetési feladatok szervezése, irányítása, menedzselése;
  a) színházszakmai szempontok érvényesítése, szakmai vélemények megfogalmazása; Melléklet a(z) 156/2023. (VII.12.) Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlési határozathoz
  b) a színház 2023. évi támogatásának mértékét figyelembe vevő működtetési koncepció kidolgozása;
  c) a színház optimális működtetésének tervezése és megvalósítása a gazdasági feltételek figyelembevételével és pályázati források bevonásával, a nézőszám növelése;
  d) az létesítő okiratban, az alapítói határozatokban rögzített feladatok megvalósítása;
  e) eredményes marketing tevékenység biztosítása.
 2. A színház művészeti programjának elkészítése az alábbi szempontok alapján:
  a) a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény magas színvonalú kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében;
  a) fokozott részvétel a fiatalok színházra nevelésében, a gyermek- és ifjúsági korosztály arányának megtartása, illetve növelése a színházlátogatók között;
  b) évadonként új színházi darabok műsorra tűzése;
  c) a műsorterv készítése során kiemelt figyelem szentelése a kortárs és klasszikus szerzők műveinek bemutatására;
  d) szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozottan működő társulat építése;
  e) szakmai kapcsolattartás és együttműködés az Országos Horvát Önkormányzat kulturális és köznevelési intézményeivel.

A pályázat kiírásakor állományban lévő alkalmazottak:

 • igazgató 1 fő
 • titkár 1 fő
 • művészállomány 2 fő
 • művészeti állomány 0 fő
 • közönségszervező/manager 1fő
 • világosító/díszítő 1 fő
 • öltöztető/ruhatáros 1 fő
 • szcenikai vezető 0 fő
 • műszaki vezető/hangtechnikus 1 fő
 • gazdasági vezető 1 fő
 • gazdasági ügyintéző 1 fő
 • pénzügyi ellenjegyző 1 fő
 • karbantartó/takarító 1 fő
 • Összesen: 12 fő

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programot;
 • a működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a gazdasági társaság következő évre vonatkozó üzleti tervét;
 • a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, a tervezett műsorok és egyéb rendezvények szakmai koncepcióját, több évadra vonatkozó produkciós terveket;
 • az alkotótársak/együttműködő szakmai partnerek felsorolását;
 • a kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvények látogatottságát fejlesztő törekvéseket;
 • a Nonprofit Kft. gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket;
 • a pályázó személyes motivációját.

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a pályázó szakmai gyakorlatának igazolását,
 • a szakirányú végzettséget, a nyelvvizsgát tanúsító okirat(ok) másolatait;
 • érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát a benyújtott dokumentumok hitelességéről,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pályázatában szereplő személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők kezeljék;
 • a pályázó vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalását;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az Mt. 211.§ (1)-(2) bekezdései értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn vagy megbízása esetén az összeférhetetlenséget a jogszabályban foglalt határidőben megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése és szakbizottságai, valamint a bizottságok a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson.

A pályázók a pályázat elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek elektronikus úton az Országos Horvát Önkormányzatnál, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, mely tartalmazza a színház létesítő okiratát, a 2022. évi számviteli beszámolót, az üzleti tervet, a tárgyévre vonatkozó műsortervet és a közhasznúsági jelentést. A színházról általános információk a www.pecsihorvatszinhaz.hu honlapon érhetők el.

Javadalmazás:
Munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján. Az egyéb juttatásokra a javadalmazási szabályzat rendelkezései irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:
a közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálása a Kr-ben meghatározottak szerint történik.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 2024. február 1-től 2028. január 31-ig jön létre. A munkába lépés napja: 2024. február 1. (csütörtök)

A pályázat benyújtásának követelményei:
Benyújtás módja: A pályázatot az Országos Horvát Önkormányzatnak címezve kell postai úton vagy személyesen (1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.) munkanapokon 9.00-14.00 óra között benyújtani egy eredeti nyomtatott példányban és egy szkennelt példányban elektronikus adathordozón. A borítékon fel kell tünteti a „horvát színház igazgatói pályázat” megjelölést. A pályázat egy példányát elektronikusan, az eredetivel megegyező tartalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre kell megküldeni egy pdf formátumú dokumentumban.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az ügyvezető igazgató megbízásáról a szakmai bizottság véleményének, valamint a Kulturális Bizottság véleményének ismeretében az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése dönt. A pályázat tartalma a megbízón és a pályázati eljárásban részt vevőkön kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közölhető. A nem nyertes pályázatok a döntést követően visszaküldésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek, kár megtérítését.

Közzétéve: 2023.07.31

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

ÁSK

 

A LAP TETEJÉRE