3gpking

Hírek, rendezvények

Tájékoztatás a különleges jogrendben meghozható nemzetiségi önkormányzati döntésekkel összefüggésben

Tisztelt Elnök Asszony !
Tisztelt Elnök Úr!

Az egységes jogértelmezés kialakítása érdekében a következőkről tájékoztatom.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 . (XI. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állan1polgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki . A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt (a továbbiakban: veszélyhelyzet) a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek hatályba.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés megállapítja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 153. §

(1) bekezdése előírja, hogy amennyiben a Nek tv. eltérően nem rendelkezik , a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. A Nek tv. 153. § (2) bekezdése kimondja, hogy ahol a Nek tv. eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandónak.

Az előbbiekben ismertetettek alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökére a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandóak . Tehát veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő­ testület/ közgyülés feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakoro lja a jogszabályok ban meghatározott  korlátokkal.

Az elnök feladat-és hatáskör gyakorlásának azonban meg kell felelnie a Nek tv . 10.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, miszerint a nemzetiségi  önkormányzatok  törvényben meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.

Kérem fenti tájékoztatásom  szíves tudomásul vételét.

dr. Fürjes Zoltán
heylettes államtitkár

Letölthető dokumentum

O B A V I J E S T

Poštovani!

Ovim putem Vas podsjećamo na mogućnost dostavljanja prijedloga za sastavljanje Plana rada Hrvatske državne samouprave prema točci br. 14. Pravilnika o organizaciji i radu:

Pismene prijedloge za Plan rada mogu dostaviti zastupnici, odbori, voditelj Ureda, voditelji ustanova, organizacija koje je osnovala i kojima je održavatelj samouprava, te hrvatske udruge registrirane u Mađarskoj, do 31. listopada 2020. godine.


Pismene prijedloge možete poslati na e-mail adresu HDS-a (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

U Budimpešti, 28. listopada 2020.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik


Dostavljeno:

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

Izaslano i objavljeno: 28. listopada 2020.
Kiküldve, közzétéve: 2020. október 28.

Ur.br.: 395-1/11-2020.

 

Poštovani!

 

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazivam sjednicu Skupštine koja će biti održana

19. rujna 2020. godine u 11:30 sati
u prostoriji Zbirke sakralnih umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
(9734 Peresznye, Hunyadi János utca 19.).

Za sastanak predlažem sljedeći dnevni red:

 • Izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda i institucija za 2020. godinu
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Pečuškog hrvatskog kazališta n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Izmjene osnivačkog dokumenta Pečuškog hrvatskog kazališta n.d.o.o.
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Rasprava o delegiranju člana u Pododbor za narodnosne potpore „BGA Zrt.“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Raspisivanje postupka javne nabave za proširenje zgrade Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo (II. faza)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Donošenje odluke o uvođenju imena u registar narodnosnih imena
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Pripreme za priredbu „Državni dan Hrvata“
  Referent: Predsjednik Odbora za kulturu, vjerska pitanja i šport
 • Pripreme osnivanja Hrvatskog Internata „Collegium Croaticum“
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Donošenje odluke o proširenju i provođenju Programa stipendiranja manjinskih pedagoga
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Obavijest o obavljenoj kontroli Vladinog ureda Željezne županije u Hrvatskom vrtiću i osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Razno
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik
 • Usvajanje odluke o imenovanju ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj (U slučaju inicijative kandidata, održat će se zatvorena sjednica)
  Referent: Ivan Gugan, predsjednik

Materijal za sjednicu skupštine...

 

U Budimpešti, 11. rujna 2020.

S poštovanjem:

Ivan Gugan
predsjednik

 

 

Dostavljeno:                                                                         

 • Članovima Skupštine Hrvatske državne samouprave
 • Voditeljima ustanova i poduzeća HDS-a

Objavljeno

 • Na web-stranici za hrvatske samouprave, ustanove i civilne udruge

 

Izaslano i objavljeno 11. rujna 2020.                           

Kiküldve, közzétéve: 2020. szeptember 11.

 

Poštovani  / Tisztelt Cím!

naša se e-mail adresa promijenila  / e-mail címünk a következőkre változott:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Molimo Vas da u buduće pisma šaljite na navedene e-mail adrese!

Kérjük Önöket, hogy a jövőben a fent említett e-mail címek valamelyikét használják!

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE