3gpking

melléklet a 152/2022.(VIII.6.) Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlési határozatához

A Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Általános Iskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének 2021/2022. tanévre vonatkozó értékelése

Az Országos Horvát Önkormányzat Oktatási és Nevelési Bizottsága az igazgató által benyújtott éves beszámolót áttekintette, és az alábbi véleményét fogalmazta meg:

A Beszámoló bevezetőjében hangsúlyt kap, hogy a 2019-ben önállósodott intézmény sikeresen indította el a 2021/22-es tanévet, illetve nevelési évet, amit a beiratkozott tanulói és óvodai gyermeklétszámok is igazolnak. Ennek értelmében, az intézmény 48 óvodással és 59 iskolás tanulóval működik jelenleg.

Ebből az következik, hogy a fenntartó továbbra is külön figyelmet szenteljen arra, hogy a beiskolázási folyamat ne szakadjon meg, segítse az intézmény vezetőjét és a nevelőtestületét abban, hogy a bizonytalan demográfiai helyzet ellenére biztosítottak legyenek a törvényben előírt tanulói, óvodai létszámok az elkövetkezendő időszakban is.

Ennek során továbbra is számít a Gradistyei régió horvát nemzetiségi önkormányzatainak támogatására.

A Beszámoló külön szól az óvoda és az általános iskola nevelő-oktató munkájáról. Kiemeli, hogy az óvónők és a tanítók szakmai felkészültsége jó, mindenki kiválóan beszéli a horvát nyelvet. Részletes képet kapunk, minden csoportra, osztályra vonatkozóan, elemezve az ott zajló pedagógiai munka eredményességét.

A Beszámoló kitér a gyermekek szociális hátterére, s mivel kis létszámú intézményről van szó, a pedagógusok minden óvódást, tanulót alaposan megismerhetnek, és biztosíthatják a családias légkört. Ez hatalmas előnyt jelent a gyermekek tanulmányi előmenetelét, a horvát nyelv elsajátítását és személyiségfejlesztését illetően.

Az intézményvezető és az egész kollektíva nagy hangsúlyt fektet a gyermekek viselkedési kultúrájára, valamint az élménypedagógiára.

Dicséretes az intézmény nevelőtestületének és vezetőségének azon törekvése, mely szerint minden tevékenységükkel a horvát nemzetiségi jelleg erősítését teszik előtérbe. Ezt a törekvést bizonyítja, hogy a tanév folyamán sok kiegészítő feladat, hozzáadott értéket képviselő program, rendezvény, műsor, ünnepély került megrendezésre a szülők és a lakókörzet számára. Mindez a Pedagógiai Programban is szerepel.

A Beszámoló logikusan és szisztematikusan értékeli a tanév tárgyi, infrastrukturális feltételeit, előre jelezve, hogy a fenntartóra milyen beruházási, beszerzési és egyéb tárgyi kötelezettségek hárulnak az elkövetkezendő időszakban.

Külön szól a nevelőtestületi továbbképzésekről, a pedagógusok minősítéséről, az intézmény munkáját segítő társszervekről, a pályázati munkáról és a kapcsolatrendszerről.

A beszámolóban megjelennek a NETFIT és a DIFER eredmények egyaránt, de szó van a gyógypedagógus munkájáról, integrációs tevékenységéről is.

A mellékletben megküldött a Kréta rendszerből kinyomtatott év végi eredmények alátámasztják a hatékony nevelési- oktatási munka folyamatosságát.

A Beszámoló két nyelven készült. Az tanévet értékelő értekezletről hiteles jegyzőkönyv és jelenléti ív is készült.

Összegzésként megállapítható, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik és összhangban van az óvoda és az általános iskola SZMSZ-ével, Házirendjével.

 

melléklet a 153/2022.(VIII.6.) Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlési határozatához

Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának,
valamint a pedagógiai-szakmai munka eredményességének
2021/2022. tanévre vonatkozó összegző értékelése

Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési- oktatási intézmények a pedagógiai programban megjelölt feladatokat a 2021/2022-es tanévben végrehajtották, különös hangsúlyt helyezve a nemzetiségi hagyomány továbbörökítését célzó programokra.

Mindhárom intézményben a pedagógiai-szakmai munka eredményesnek mondható.

Az időben elkészített tanév végi beszámolókban meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek, valamint az intézmények szükségleteire vonatkozó kérések, javaslatok, ötletek, melyek a további eredményességet és hatékonyságot hivatottak növelni.

A beszámolókat a nevelőtestületek megtárgyalták, az értekezleteken elhangzott véleményekről, javaslatokról jegyzőkönyvek és jelenléti ívek készültek.

Az intézményvezetők a dokumentumokat időben megküldték a fenntartónak.

Örvendetes, hogy az intézmények, a demográfiai hullám ingadozása ellenére nem küszködnek gyermekhiánnyal, de azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy pedagógushiány bármikor megjelenhet itt is.

A tanév során rendeletben meghatározott ünnepek mellett az iskolák nemzetiségi jellegüknél fogva munkatervükben beépített hagyományápolást, nemzetiségi tartalmakat erősítő kulturális programokat, versenyeket is megvalósítottak.

Ezek között említésre méltó: Horvát nyelv és kultúra hete, Peresznyén a Magyarországi Horvátok Keresztény Múzeumának megtekintése, a Gradistyei régió horvát falvainak megismerése, Miloradićev dan, Dan Neovisnosti RH, Dan kravate, Dan ružičastih majica- Hrvatski vrtić i osnovna škola MMM, Hagyomőrző szüreti projekt, nemzetiségi táncház, Horvát nemzetiségi népviseletek divatbemutatója, bunyevác népcsoport kulturális hagyományainak bemutatása- MK Iskolaközpont, Horvát színjátszókör, Horvát Közoktatás Napja- Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium.

Mindhárom intézmény elengedhetetlen feladata továbbra is a tanulók horvát nyelvű kommunikációs készségének a fejlesztése: folyamatos ismétléssel, bátorítással, elfogadó környezet megteremtésével, a kollégák tudatos és folyamatos mindennapos horvát nyelvhasználatával, horvát nyelvű tartalmak előtérbehelyezésével motiválva a gyerekeket, főként annak tudatában, hogy a gyerekeknek az iskolán kívül kevés lehetőségük nyílik a nyelv gyakorlására. Ezt igyekeznek pótolni a helyi programok, iskolai műsorok, az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett horvát kulturális események, illetve a különböző horvát nyelvi tanulmányi versenyek, Croatiada rendezvények.

Az értékeléseket készítette:

Markovics Józsefé, OHÖ elnökhelyettese;
Vörös Zsanett, Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatója;
Osztrogonácz József, OHÖ Oktatási és Nevelési Bizottságának elnöke

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE