Nyomtatás

DUŠNOK - (mađarski Dusnok) Naselje u Bačko-kiškunskoj županiji, pripada Kalačkom kotaru, nalazi se između Baje i Kalače pokraj ceste za Budimpeštu. Ime sela potječe od slavenske riječi dušnik. Prvi put se spominje u darovnici kralja Bele III. Početkom 18. stoljeća na područje Dušnoka kalački biskup nastanjuje Hrvate iz okolice Vinkovaca. Prema službenim podacima u to vrijeme jednu polovicu čine Hrvati, a drugu Mađari. Bogoslužje između 1735. i 1835. se odvija isključivo na hrvatskom («rackom») jeziku. Tijekom vremena, Mađari su se asimilirali i svi se nazivaju Racima. Župa je utemeljena 1737., a matične knjige se vode od 1738. godine. Župna crkva, građena 1742. godine posvećena je apostolima Filipu i Jakovu. Nakon što je 1780. izgorjela u požaru, ponovo je sagrađena 1814. godine. Naselje je postalo žrtvom velikog požara 1864. godine. Potkraj 19. stoljeća selo je imalo 654 kuće i 3443 stanovnika, svi su «Šokci». Godine 1960. od 2942 stanovnika 157 izjasnilo se kao «Južni Slaven», 2001. službeno ima 442 Hrvata, a na posljednjem popisu iz 2011. godine ukupan broj stanovnika je 2934, a broj stanovnika koji sebe smatra Hrvatom je 540 (18%). Hrvatska samouprava koja djeluje i danas utemeljena je 1995. godine na prvim izborima za mjesne manjinske samouprave.

Crkve

Zgrade, kuće, ostalo