Nyomtatás

SEMARTIN - (mađarski Alsószentmárton) Semartin se nalazi na jugu Baranjske županije, 7 kilometara južno od Šikloša, 3 kilometra od granice s Hrvatskom. Prvi put se spominje u kasnom srednjem vijeku u obliku S. Martino. Za vrijeme turskih ratova je nenastanjeno, nakon toga i poslije Rakóczyevog ustanka useljavaju se Hrvati (Šokci). Čine većinu stanovništva sve do 19. stoljeća kada počinje useljavanje drugih narodnosti: Mađara, Nijemaca, Roma. 1970. u Semartinu živi još preko 250 hrvatskih stanovnika. Do 80-tih godina 20. stoljeća veliku većinu sela će činiti Romi. Većina hrvatskoga stanovništva se odselila u obližnja naselja i gradove. Prema popisu stanovništva iz 2001. u naselju živi tri Hrvata dok 2011. ni jedan stanovnik sela ne pripada hrvatskoj zajednici.

Crkve

Nadgrobni spomenici

Spomenici

Zgrade, kuće, ostalo