3gpking

FELHÍVÁS
az Országos Horvát Önkormányzat
Horvát Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára
a 2019/2020. tanévre

Az Országos Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: OHÖ) a horvát nemzetiségi pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az OHÖ Közgyűlésének a Horvát Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 125/2019. (VII.06.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

 

 1. Az ösztöndíj célja: A megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, horvát nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a horvát nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben a horvát nemzetiségi óvodai nevelésben, valamint a horvát nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és/vagy szakképzettséget szerző hallgatók (a továbbiakban: hallgató) számára ösztöndíj biztosítása a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi horvát nemzetiségi egyesület ajánlása alapján.
 2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg.
 3. Az ösztöndíjra jogosult:
  3.1. Az alábbiakban felsorolt horvát nemzetiségi óvodapedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények nappali, esti vagy levelező munkarendben, alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben (kiegészítő) horvát nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat megkezdő illetve folytató magyar állampolgár hallgatója:

AVKF

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

DE-GYGYK

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

EJF

Eötvös József Főiskola, Baja

ELTE-TÓK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

GFF-PK

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas

PPKE-BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom

PTE-KPVK

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd

SOE-BPK

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

3.2. Az alábbiakban felsorolt felsőoktatási intézményekben a 2019/2020. tanévben tanulmányaikat nappali, esti vagy levelező munkarendben megkezdő, első évfolyamos horvát nemzetiségi tanító szakon alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben/műveltségterületi részismereti képzésben (kiegészítő), ill. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára szakokon osztatlan képzésben (10-12 szemeszter) vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres) képzésben tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgató:

AVKF

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

EJF

Eötvös József Főiskola, Baja

ELTE-TÓK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

GFF-PK

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas

PPKE-BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom

PTE-KPVK

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd

SZTE-JGYPK

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

 

DE

BTK (IK, TTK)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Informatikai Kar, Természettudományi és Technológiai Kar), Debrecen

EKE

BTK

Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Eger

ELTE

TKK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ, Budapest

KRE

BTK

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

ME

BTK

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolc

PE

MFTK

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém

PPKE

BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba

PTE

BTK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

SZTE

TKK

Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ, Szeged

DRHE

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

EHE

 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest (az ELTE-vel együttműködve)

GFF

TK

Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kar, Szeged (a SZTE-el együttműködve)

PHF

 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs (a PTE-vel együttműködve)

SSZHF

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest (az ELTE-vel együttműködve)

VHF

 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém (a PE-el együttműködve)

 1. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 22.) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy példányban papíralapon és elektronikusan (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) a következő mellékletekkel:
  a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;
  b) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében az előző félévi tanulmányi átlagról szóló, intézmény által hitelesített igazolás (a további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő) benyújtása, mely alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult,
  c) az igénylés első alkalommal történő benyújtása esetén a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi horvát nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem horvát nemzetiségi önkormányzat, sem horvát nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél),
  d) kitöltött és aláírt nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
 2. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap
 3. A benyújtott igénylések alapján az OHÖ elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az OHÖ honlapján. Az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) a Feladatellátási Megállapodás értelmében a pályázatkezelő Támogató Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke köt.
 4. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap.
 5. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:
  a) horvát nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben (kiegészítő) megkezd illetve folytat horvát nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat,
  b) horvát nemzetiségi tanítói alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben/műveltségterületi részismereti képzésben (kiegészítő), ill. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanári képzést nyújtó felsőoktatási intézmény osztatlan (10-12 szemeszter) vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres) tanárképzésben nappali, esti vagy levelező képzési formában a 2019/2020. tanév első félévében tanulmányait megkezdő első évesként folytat tanulmányokat,
  c) az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak a Horvát Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) szerinti kezeléséhez,
  d) a Szabályzatban meghatározott tanulmányi eredményt elérte,
  e) jelen Felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta.
 6. Az ösztöndíj mértéke a jelen Felhívás 8. a) pontjában meghatározott hallgatók esetében hallgatónként és havonta:
  9.1. a tanulmányait megkezdő hallgató esetében az első szemeszterben (szeptember – január – 5 hónap időtartamra):
  a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
  b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
  9.2. a tanulmányait folytató hallgató esetében a második illetve további szemeszterében (5 hónap időtartamra):
  a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
  b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
  c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó
 7. Az ösztöndíj mértéke a jelen Felhívás 8. b) pontjában meghatározott hallgatók esetében hallgatónként és havonta:
  10.1. a 2019/2020. tanév első szemeszterében (szeptember – január – 5 hónap időtartamra):
  a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
  b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
  10.2. a 2019/2020. tanév második szemeszterében (5 hónap időtartamra):
  a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
  b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
  c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:
  - nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
  - esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó
 8. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, amely a hallgatói jogviszony alatt a tanév első és második szemeszterének végéig tart.
 9. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
  a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés,
  b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére történő benyújtása, mely szerint a hallgató az intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  c) a tanulmányaikat már folytató ösztöndíjat igénylők esetében az előző félévi tanulmányi átlagról szóló, intézmény által hitelesített igazolás (a további szemeszterekben pedig az előző félév lezárását követő 8 napon belül történő) benyújtása, mely alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult,
  d) az igénylés első alkalommal történő benyújtása esetén a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi horvát nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem horvát nemzetiségi önkormányzat, sem horvát nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél),
  e) kitöltött és aláírt nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
 10. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.
 11. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.
 12. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
 13. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:
  a) a horvát nemzetiségi pedagógus-képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
  b) horvát nemzetiségi pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
  c) az oklevél megszerzését követően horvát nemzetiségi köznevelési intézménnyel a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;
  d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett horvát nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;
  e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.
 14. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:
  cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
  telefon: 06 1 308 7867
  e-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás
Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2019/2020 - Leporello
Igénylőlap
Ösztöndíjszerződés - minta
A tanulmányi ösztöndíjprogram szabályzata
Adatkezelési nyilatkozat - minta

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABÍTÁSA

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE